buttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbutton
   
 
     
 

Sebastián je utiahnutejší typ človeka. Je od srdca dobrý, avšak to mu prináša viac utrpenia ako úspechov. Jedného dňa však spadne na zem krieda a všetko naokolo sa začne meniť. Budovy sa dvihnú, zošity sa rozletia, dievča zo sna ujde a možno niečo povie aj Miriam.
Slovenský celovečerný amatérsky film o tom, ako človek dokáže v sebe nájsť mnoho skrytého, spoznať samého seba, zmeniť sa, zmeniť svoje okolie, niečo po sebe zanechať a tým zachrániť svet.
 


Premiérové premietania
21. decembra 2012 o 19:00 a 21:00
a 28. decembra o 19:00
navštívilo spolu 595 divákov!

Spišská Belá - Face Club - 38 divákov

Bratislava - Unique Club - 36 divákov

http://www.csfd.cz/film/330759-to-len-zachranujem-svet/