buttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbutton
     
  Zákulisie

Film To len zachraňujem svet je prvým hraným celovečerným filmom nezávislej skupiny filmových tvorcov SG-production. Každý z tvorcov má rôzne skúsenosti v profesionálnej oblasti a snaží sa prispieť k tomu, aby výsledok bol čím lepší.
Scenár tvorilo viacero ľudí, hlavnú dejovú líniu vymyslel Stanislav Griguš. Ostatní potom písali svoje návrhy na zmeny/doladenia, čím sa dej stal viac nezávyslejším a je to správna kombinácia spoločnej práce viacerých ľudí. Vďaka tomu film prináša myšlienky viacerých ľudí a tým pádom aj zaujme väčšie publikum.
Scenár spolu vytvorili: Stanislav Griguš, Ester Víznerová, Martina Tlachová, Alžbeta Brčiaková a Patrik Benyak.
Natáčali sme spolu 19 dní. Stretli sme sa tri až štyrikrát do týždňa, niekedy aj na 12 hodín. Natáčanie bolo zo začiatku náročné, keďže spraviť v praxi to čo sme predtým len sledovali, je dosť náročné. Hlavným problémom (ktorý najviac zdržoval) bol nedostatok ľudí. Každý robil všetko, preto sa natáčanie z času na čas vlieklo a prípravy na scénu trvali dlho.
Všetko sme však nakoniec zvládli, počas natáčania sme sa aj dosť nasmiali, preto sa môžete tešiť na dlhý a vtipný zostrih nevydarených záberov. Celkovo sa na tvorbe filmu podielalo 52 ľudí, z toho 18 hlavných hercov, 24 komparzistov a ostatní sú členovia štábu. Samozrejme k scenáru mali pripomienky a nápady aj samotní herci.
Čo sa týka techniky použitej pri natáčaní a spracovaní, používame hlavne vlastnú. Máme vlastnoručne vyrobený kamerový žeriav - jimmyjib, ktorý vyrobil Lukáš Fiolek. Kameru, mikrofóny a statívy sme mali požičané zo Študentskej televízie v Košiciach, zabezpečil to pre nás Pavol Smoleň, ktorý sa na filme podieľa kameramansky a strihovo. Posledný natáčací deň bol 13. september, potom nadišli školské povinnosti, avšak po nejakom čase sme sa dostali konečne k spracovávaniu materiálov a strihaniu. Spolu sme natočili 16,5 hodiny záberov, čo je pomerne dosť. Všetko k filmu zaberá zatiaľ 250 GB.